ống nhựa PP

Tấm nhựa PP làm đường ống, tháp xử lý khí thải của nhà máy Pin năng lượng .
25/04/2023
542

Tấm nhựa PP làm đường ống, tháp xử lý khí thải của nhà máy Pin năng lượng .

Công ty Hải Nam cung cấp tấm nhựa PP, Máy hàn nhựa, máy uấn ống, dây hàn nhựa cho nhà máy Pin năng lượng  Tháp xử lý khí Kích thước: 4000x10000mmx15mm=15 Cái. Ông gió PP Đường kính 1200mm = 8000m Ông gió PP Đường kính 600mm=1000m Ông gio PP...